یکشنبه, 29 بهمن 1396

با این ویدیوی عروس برون،  چشمان خود را با ترکیب سایه های قهوه ای و دودی و با کشیدن خط چشم زیباتر کنید و در مهمانی ها بدرخشید.

فیلم: آرایش چشم قهوه ای دودی