یکشنبه, 03 تیر 1397

 اگر شما هم موهای بلندی دارید و همیشه برای مهمانی ها آن را معمولی درست می کنید، حتما این ویدیو را ببینید. در این ویدیوی عروس برون به شما یاد می دهیم تا در کمتر از ۵ دقیقه موهای خود را به زیبایی برای شرکت در یک مهمانی یا حتی عروسی درست کنید.

فیلم: درست کردن موی بلند در ۵ دقیقه!