دوشنبه, 07 خرداد 1397

 شاید طراحی با آب خیلی برایتان شناخته شده نباشد ولی با این ویدیو ی عروس برون به راحتی می توانید ناخن های زیبایی را برای خود طراحی کنید. 

فیلم: آموزش طراحی ناخن با آب!

 

 
 
بیشتر ببینیم: