چهارشنبه, 26 تیر 1398

پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ خرداد سال ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی صنم چهروی در محدوده شهرک غرب برگزار خواهد شد.

جمعه ۱۵ اردیبشهت ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی رخ در شعبه یک برگزار خواهد شد.

۲ اردیبهشت ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی سمیلار در شعبه وی ای پی در شهرک غرب برگزار خواهد شد.

۵ اردیبشهت ۹۶، بازدید واقعی عروس سرای موزا در محدوده ستارخان برگزار خواهد شد.

چهارشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۷ دی ماه ۱۳۹۵، بازدید عروس سالن زیبایی گلاریس برگزار خواهد شد.

پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۵، بازدید عروس سالن زیبایی مرفه در محدوده نیاوران برگزار خواهد شد.