دوشنبه, 02 مرداد 1396

جمعه ۱۵ اردیبشهت ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی رخ در شعبه یک برگزار خواهد شد.

۲ اردیبهشت ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی سمیلار در شعبه وی ای پی در شهرک غرب برگزار خواهد شد.

۵ اردیبشهت ۹۶، بازدید واقعی عروس سرای موزا در محدوده ستارخان برگزار خواهد شد.