دوشنبه, 02 مرداد 1396

جمعه ۲ تیرماه سال ۹۶،استثنایی ترین شوی عروس پرستو رستگار در سالن زیبایی دیوا برگزار خواهد شد.

۱۹ خرداد سال ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی ماه آرا با هنرنمایی میکاپ آرتیست زهرا وطن برگزار خواهد شد.

پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ خرداد سال ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی صنم چهروی در محدوده شهرک غرب برگزار خواهد شد.