یکشنبه, 03 تیر 1397

دوشنبه ۵ تیر ماه ۹۶، بازدید عروس میکاپ آرتیست محیا نوری زاده در سالن زیبایی روژه برگزار خواهد شد.

جمعه ۲ تیرماه سال ۹۶،استثنایی ترین شوی عروس پرستو رستگار در سالن زیبایی دیوا برگزار خواهد شد.

۱۹ خرداد سال ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی ماه آرا با هنرنمایی میکاپ آرتیست زهرا وطن برگزار خواهد شد.

پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ خرداد سال ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی صنم چهروی در محدوده شهرک غرب برگزار خواهد شد.

جمعه ۱۵ اردیبشهت ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی رخ در شعبه یک برگزار خواهد شد.

۲ اردیبهشت ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی سمیلار در شعبه وی ای پی در شهرک غرب برگزار خواهد شد.