بازدید عروس مونا بهرام در تاریخ ۲۷،۲۶ و ۲۸ آبان ماه برگزار خواهد شد. عزیزانی که تمایل به دیدن مدل های زنده مونا بهرام را دارند می تواند در این تاریخ ها به سالن مراجعه کنند.

بازدید عروس سالن زیبایی شهره دوستی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۵ برگزار خواهد شد. این سالن زیبایی دارای دو شعبه در تهران در مناطق ستارخان و ظفر است.

۲۸ آبان ماه ۹۵ بازدید عروس سالن زیبایی آنیتا با هنرمندی، میکاپ آرتیست بهاره الله وردی برگزار خواهد شد.