چهارشنبه, 01 خرداد 1398

پنجشنبه ۴ آذر ماه ۹۵ بازدید عروس میکاپ آرتیست پرستو گودرزی در محدوده فرشته برگزار خواهد شد.

پنجشنبه ۴ آذر بازدید عروس میکاپ آرتیست مینا حسینی در محدوده پاسدران برگزار خواهد شد.

پنجشنبه ۴ آذر ماه ۹۵ بازدید عروس سالن زیبایی مریم رئوف در منطقه زعفرانیه برگزار خواهد شد. هدیه ویژه برای عروس هایی که در این روز قرارداد ببندند در نظر گرفته شده است.

پنجشنبه ۴ آذر ماه ۹۵ بازدید عروس میکاپ آرتیست میترا نظری در سالن زیبایی افسانه صلواتی در محدوده زعفرانیه برگزار خواهد شد.

چهارشنبه ۳ آذر ۹۵، بازدید عروس میکاپ آرتیست پریسا زحمت بر در محدوده فرشته برگزار خواهد شد.

سه شنبه ۲ آذر بازدید عروس میکاپ آرتیست شیرین شفیعی در محدوده سعادت آباد برگزار خواهد شد.