پنجشنبه ۴ آذر ماه ۹۵ بازدید عروس میکاپ آرتیست میترا نظری در سالن زیبایی افسانه صلواتی در محدوده زعفرانیه برگزار خواهد شد.

چهارشنبه ۳ آذر ۹۵، بازدید عروس میکاپ آرتیست پریسا زحمت بر در محدوده فرشته برگزار خواهد شد.

سه شنبه ۲ آذر بازدید عروس میکاپ آرتیست شیرین شفیعی در محدوده سعادت آباد برگزار خواهد شد.