بازدید عروس سالن زیبایی شهره دوستی در تاریخ ۲۸ آبان ۹۵ برگزار خواهد شد. این سالن زیبایی دارای دو شعبه در تهران در مناطق ستارخان و ظفر است.

۲۸ آبان ماه ۹۵ بازدید عروس سالن زیبایی آنیتا با هنرمندی، میکاپ آرتیست بهاره الله وردی برگزار خواهد شد.

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ سالن زیبایی ال بیوتی میزبان شما عزیزان برای بازدید عروس خواهد بود.