یکشنبه, 07 خرداد 1396

پنجشنبه ۴ آذر ماه ۹۵ بازدید عروس میکاپ آرتیست پرستو گودرزی در محدوده فرشته برگزار خواهد شد.

پنجشنبه ۴ آذر بازدید عروس میکاپ آرتیست مینا حسینی در محدوده پاسدران برگزار خواهد شد.

پنجشنبه ۴ آذر ماه ۹۵ بازدید عروس سالن زیبایی مریم رئوف در منطقه زعفرانیه برگزار خواهد شد. هدیه ویژه برای عروس هایی که در این روز قرارداد ببندند در نظر گرفته شده است.