پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ خرداد سال ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی صنم چهروی در محدوده شهرک غرب برگزار خواهد شد.

جمعه ۱۵ اردیبشهت ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی رخ در شعبه یک برگزار خواهد شد.

۲ اردیبهشت ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی سمیلار در شعبه وی ای پی در شهرک غرب برگزار خواهد شد.