یکشنبه, 03 شهریور 1398

پنجشنبه ۵ مرداد ۹۶، بازدید عروس میکاپ آرتیست ساناز سعدی در سالن زیبایی رویال برگزار خواهد شد.

پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۹۶، بازدید عروس میکاپ آرتیست آماندا پارسا در سالن زیبایی بیوتی بار برگزار خواهد شد.

جمعه ۲۴ تیر ماه سال ۹۶، بازدید عروس آنا شیخلو در سالن زیبای ماری لانژ برگزار خواهد شد.

دوشنبه ۵ تیر ماه ۹۶، بازدید عروس میکاپ آرتیست محیا نوری زاده در سالن زیبایی روژه برگزار خواهد شد.

جمعه ۲ تیرماه سال ۹۶،استثنایی ترین شوی عروس پرستو رستگار در سالن زیبایی دیوا برگزار خواهد شد.

۱۹ خرداد سال ۹۶، بازدید عروس سالن زیبایی ماه آرا با هنرنمایی میکاپ آرتیست زهرا وطن برگزار خواهد شد.