سه شنبه, 28 اسفند 1397


گام شماره صفر: مشورت

قبل از این که به توافق های اولیه برسید، در همان جلسات اول و حتی در طول دورانی که نامزدی و عقدتان را طی می کنید، باید با یک مشاور مجرب در ارتباط باشید. کمک گرفتن از یک متخصص دلسوز، دیندار و مجرب شرط عقل است. بنابراین از هزینه کردن در این باره نترسید و در تمام مراحل ازدواج تان با یک مشاور ارتباط داشته باشید.


گام اول: دریافت نامه از محضر

اولین گام برای ثبت ازدواج انتخاب محضر است. در این مراجعه به همراه داشتن مدارك شناسایی زوجین و شناسنامه پدر زوجه الزامی است. مدارك را به همراه یك قطعه عكس 4* 3 به دفتردار تحویل دهید تا نامه‌ای دریافت كنید كه در آن زوجین به آزمایشگاه مورد نظر برای انجام آزمایش‌های قبل از ازدواج معرفی می‌شوند. این نامه مهر و امضای محضر را دارد و یك قطعه عكس از زوجین بالای آن منگنه شده است. در این نامه جایی برای مهر و امضای آزمایشگاه گنجانده شده است. بدون داشتن این معرفی‌نامه، آزمایشگاه زوجین را نمی‌پذیرد.


گام دوم: مراجعه به آزمایشگاه

ناشتا بودن، شرط اولیه برای انجام آزمایش اعتیاد است كه با نمونه‌گیری از ادرار انجام می‌شود.

گام سوم: واكسن كزاز


سومین مرحله مخصوص خانم‌هاست؛ باید با راهنمایی مسئولان آزمایشگاه به اتاق واكسن مراجعه و به نوبت، واكسن كزاز را دریافت كنند. كسانی كه بیش از 10سال از تزریق این واكسن به بدنشان می‌گذرد باید این واكسن را دریافت كنند.


گام چهارم: آزمایش خون

چهارمین خان مربوط به آقایان است؛ از آنها نمونه خون دریافت می‌شود تا 2بیماری خونی در آنها بررسی شود؛ هپاتیت و تالاسمی.

ازدواج, نامزدی, مراحل گام به گام ازدواج


گام پنجم: جلسه آموزشی

زوجین برای اینكه با زندگی مشتركی كه پیش رو دارند بهتر آشنا شوند باید در جلسه آموزشی‌ای كه در آزمایشگاه برگزار می‌شود شركت كنند. در پایان كلاس كتابچه یا جزوه‌ای مربوط به آموزش‌های قبل از ازدواج به زوجین داده می‌شود.


گام ششم: نامه از آزمایشگاه

قبل از ظهر نتیجه نهایی آزمایش‌ها مشخص می‌شود و در برگه ازدواج امضاهایی مربوط به انجام آزمایش اعتیاد، دریافت واكسن كزاز برای زوجه و نتیجه آزمایش خون زوج و تأییدیه شركت در جلسه آموزشی دیده می‌شود و مطلوب بودن همه این موارد را به محضرخانه اطلاع می‌دهد. نتیجه این آزمایش تنها برای مدت یك‌ماه اعتبار دارد و اگر در این مدت عقدتان را ثبت نكردید باید آزمایش تجدید شود.


گام هفتم: ثبت ازدواج

حالا باید دوباره به محضر مراجعه كنید؛ این بار برای ثبت رسمی ازدواج. البته این كار با تعیین وقت قبلی از محضر انجام می‌شود. اطلاعاتی مانند نوع عقد و مدت آن، میزان مهریه و شیربها، شروط عقد و... در زمان تعیین وقت از محضر باید به محضردار ارائه شود.


گام هشتم: دریافت عقدنامه

بسته به شلوغی و یا خلوتی محضردار مورد نظر، از 3 تا 10 روز طول می‌كشد تا عقدنامه رسمی زوجین آماده شود و اطلاعات درج‌شده در آن در اسناد رسمی به ثبت برسد و عقد، جنبه رسمی پیدا كند.

برگرفته از همشهری انلاین