یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397

استفاده از گل طبیعی در تزیین میزها می تواند فضایی بانشاط ایجاد کند.

بعد از مراسم نامزدی، وقت آن رسیده که برای روز عروسی برنامه ریزی کنید.

رنگ بنفش در زمان های قدیم متعلق به اشراف و بزرگان بوده و تنها آنها است اجازه استفاده از آن را داشتند

روزهای قبل از عروسی برای عروس پر از دغدغه و استرس است باید حواستان به حرفهایی که میگویید باشد!

لباس عروس، یکی از مهم ترین تصمیمات عروسی است و شما باید آن را دوست داشته باشید.

آیا باید کودکان را به عروسی دعوت کنید یا خیر؟