دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

حلقه ی نامزدی اولین نشانه ی پیوند شما و همسرتان است و قرار است برای همیشه آن را همراه خود داشته باشید.

 روز عروسی یک اتفاق تکرار نشدنی برای شماست و ثبت خاطرات آن بسیار مهم خواهد بود.

استفاده از گل طبیعی در تزیین میزها می تواند فضایی بانشاط ایجاد کند.

بعد از مراسم نامزدی، وقت آن رسیده که برای روز عروسی برنامه ریزی کنید.

رنگ بنفش در زمان های قدیم متعلق به اشراف و بزرگان بوده و تنها آنها است اجازه استفاده از آن را داشتند

روزهای قبل از عروسی برای عروس پر از دغدغه و استرس است باید حواستان به حرفهایی که میگویید باشد!