سه شنبه, 01 اسفند 1396

مراسم عقد برای آشنایی دو خانواده و شروع صفحه ی جدیدی از زندگی دختر و پسر است...

شما نمی توانید حتی یک عروسی در طول تاریخ پیدا کنید که بدون حتی یک مشکل برگزار شده باشد.

قبل از اینکه برای خرید هیجان انگیز لباس عروس عجله کنید. نکات این مطلب را بخوانید تا در راه درست پیش بروید.

چهار گام مطلب برنامه ریزی عروسی (قسمت اول) اساسی ترین گام های مراسم شما به حساب میاد .

روز عروسی یکی از مهم ترین روزها در زندگی هر آدم به حساب میاد! حالا برای این روز اگه از ابتدا با برنامه ریزی پیش بریم؛ قطعا همه چیز بهتر پیش خواهد رفت.

فرمالیته یا پیش کار عنوانیه که چند سالی هست تو ایران باب شده.