در این مطلب عروس برون، ساخت گل رز با استفاده از قاشق پلاستیکی را برایتان آورده ایم. به راحتی می توانید با استفاده از لوازم دور ریختنی زیباترین وسایل را بسازید. با توجه به عکس ابتدا قاشق های پلاستیکی را رنگ آمیزی کنید، سپس هر ۶ قاشق را به همراه پرچم های گل  که به صورت آماده وجود دارد به هم بچسبانید. حال شما با استفاده از وسایل دور ریختنی، گلدانی پر از گل های پلاستیکی دارید.

آموزش ساخت گل با قاشق پلاستیکی ,اموزش گل با قاشق پلاستیکی, ساخت گل با قاشق پلاستیکی

بیشتر بدانیم:


آموزش ساخت تل سر

آموزش ساخت کارت عروسی

آموزش گل آرایی