روزهای کمی به شب یلدا باقی مانده، می توانید با استفاده از آموزش های مختلف امسال سفره ی جذاب تری را بچینید.

کیک های متنوع  با مدل هندوانه برای زیباتر کردن سفره شب یلدا خصوصا برای تازه عروس ها.

مدل های متنوع برای تزئین هندوانه در شب یلدا را ببینیدو ایده بگیرید.