شاید تا به حال با این نوع کیک برخورد نکرده باشید! ولی با دیدن این آلبوم به راحتی می توانید هندوانه شب یلدا را به صورت کیک در آورید.

برای شب یلدا می توانید با استفاده از این آموزش میوه های خود را به زیبایی تزئین کنید و سفره خود را کامل تر کنید.

با مکعب روبیک حتما همه آشنایی دارید و برای درست کردن آن حسابی ذهن خود را درگیر کرده اید. این بار برای شب یلدا اردوری به شکل مکعب روبیک درست کنید!