تو بعضی از خانواده ها رسم بر اینه که خانواده داماد تو روز بله برون کیک همراه خودشون داشته باشند.

برای انتخاب کیک عروسی اگه رنگ سفید در نظرتون هست، این آلبوم برای شماست...

می توانید به جای انتخاب یک کیک ۴ یا ۵ طبقه، کیکی ۲ طبقه ولی با ابعاد بزرگتر انتخاب کنید.