یکشنبه, 28 بهمن 1397

بیشتر عروس ها فراموش می کنند به کفش عروسیشان فکر کنند با اینکه یکی از مهم ترین انتخاب های شما به حساب می آید؛ زیرا علاوه بر زیبایی باید در آن احساس راحتی هم بکنید چون تا آخر شب قراره باهاش راه برید!

خیلی از عروس ها سادگی را برای روز عروسیشان ترجیح می دهند و با تزئینات جدید مثل تاج گل، ریسه و ... موهای خود را زیبا می کنند.