یکشنبه, 28 بهمن 1397

ما دخترا همیشه با وجود اینکه کمدمون پر از لباسه!وقتی می خوایم جایی بریم، میگیم حالا چی بپوشم!!!؟ و این تازه اول سختی و مشکلاته! حالا در نظر بگیرین که چقدر زمان میبره تا برای مراسم های مهم زندگیمون تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم که چی بپوشیم!!!