یکشنبه, 03 ارديبهشت 1396

پاتختی از مراسم های انتهایی یک عروسی می باشد که بهتر است لباسی زیبا برای آن هم به تن کنید.

برای جلسه عقد کنان داخل محضر بهتر است لباسی شیک را در نظر بگیرید،از مدل های این آلبوم کمک بگیرید.

در انتخاب لباس نامزدی هم مانند لباس عروس باید حساسیت های خاص خودش را به خرج دهید.

در صورتی که باحجاب هستید، برای مراسم های مختلط می توانید از مدل های این آلبوم برای خود لباس بدوزید.

مدل های  پرنسسی بیشتر برای نامزدی استفاده می شود ولی با این آلبوم میتوانید مدل هایی برای سایر مراسمات هم انتخاب کنید.

انتخاب لباس ساقدوش به عهده عروس خانم است؛ پس بهتر است مدل های متنوع را ببینید تا بهتر انتخاب کنید.