اگر از طرفداران لباس عروس آستین بلند هستید، این آلبوم زیبا را از دست ندهید.

پارچه های دانتل خاص از ویژگی هایی این برند لباس عروس است.

این برند با نام تجاری " کریستال دیزاین " برندی لوکس در تولید لباس عروس می باشد.

عروس های فصل زمستان مانند ملکه های برفی هستند، زیبا و باشکوه در میان سرمای زمستان.

اگر می خواهید شب عروسیتان مانند پرنسس های دیزنی شوید، حتما این آلبوم زیبا را ببینید.

اگر اندام خوب و قد کشیده ای دارید در انتخاب لباس عروس دنباله دار شک نکنید.