چهارشنبه, 01 خرداد 1398

کیک عروسی و رقص چاقو از دیرباز در فرهنگ ما جایگاه خاصی دارد و چند دقیقه ای از مراسم عروسی را در برمیگیرد.

برای فصل تابستان و بهار میتوانید باغ برای عروسیتان انتخاب کنید و با تزئینات زیبا آن را خاص تر کنید.

جایگاه عروس و داماد، محلی است که شما در طول مجلس می توانید روی آن بنشینید و عکس های زیبایی را ثبت کنید.

حلقه نامزدی را می توانید با استفاده از گل های طبیعی به بهترین شکل تزئین کنید.

مسیر ورودی عروس و داماد جایی است که عروس و داماد دست در دست هم وارد سالن و یا محل برگزاری مراسم خود می شوند.

سبک گل آرایی مراسم خود را انتخاب کنید.