جام عسل  یکی از ارکان سفره عقد به حساب می آید که با توجه به ایده هایی که در این آلبوم برایتان آورده ایم، می توانید خودتان این جام های زیبا را تزئین کنید.

خیلی از عروس ها سادگی را برای روز عروسیشان ترجیح می دهند و با تزئینات جدید مثل تاج گل، ریسه و ... موهای خود را زیبا می کنند.

عروسی یکی از دغدغه های جوانان در تمام دنیا به حساب میاد، البته برخی افراد با ثروتی که دارند گرانترین عروسی های سال را برگزار می کنند!